Disalter

La dinàmica de sistemes, que a sigut la última de les ciències creades, es un mitja d’entendre el comportament de sistemes complexos a través del temps. Un simple exemple seria la realimentatció de senyals biomètriques que afectarien de manera pre-establerta el comportament, fent us de estímuls sensorials. Gràcies als models aconseguits, els sistemes de biofeeback obren nous horitzons per a les teràpies conductives. www.disalter.com, té com a principal objectiu, la captació i anàlisis de dades obtingudes amb sistemes de biofeedback així com el conjunt de protocols de teràpia, aprenentatge i lúdics establerts.
Els nous equips de baix cost que recentment han començat a aparèixer al mercat, auguren una forta demanda, degut a les seves extenses aplicacions , mèdiques, lúdiques, esportives, que sovint es fan servir sense tot el coneixement de les seves conseqüències o el seu possible impacte, tant sigui positiu com negatiu. A www.disalter.com ens comprometem a resoldre els conflictes morals derivats de l’ us d’aquest nous equips, donant una orientació positiva tant a pacients, terapeutes com desenvolupadors, difonen la base teòrica de tot allò relacionat amb sistemes de biofeedback.
Trobem que la forma més solida i adient per assolir els nostres objectius i compromisos, sabent que disposem del coneixement tècnic que requereix, es produint els equipaments biomètrics de monitorització de constants vitals, electroencefalograma, electrocardiograma, electrodermograma, electromiograma, pneumatografia i escànner de iris que a nivell tecnològic tenen una mínima complexitat tècnica tant pel desenvolupament com per a la producció, basant-se aquestes tecnologies en estudis de més de 50 anys, públics avui dia per a tothom. Essencialment, la complexitat tècnica recau en la digitalització de les lectures, fet que recentment ha estat consolidat i està essent difós públicament per els productors de semiconductors pensats amb aquesta finalitat. Disalter aposta per el programari lliure i la lliure divulgació del coneixement ja que son la clau per el desenvolupament.

https://www.alawise.es/1-s/